SERVICII

ECOSAL SERV

Servicii

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

Deşeuri menajere

Colectarea deşeurilor menajere de la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice se realizează cu autovehicule special echipate, din recipiente standardizate cu capacitate cuprinsă între 120 l. şi 1100 l. Colectarea deşeurilor menajere se realizează după un program stabilit de operatorul de salubritate şi aprobat de autorităţile locale din Com. Dobroesti, astfel:

– la gospodăriile la case, o dată pe săptămână;

– la gospodăriile la blocuri, din punctele comune de colectare, de doua ori pe săptămână.

Deşeurile colectate, sunt transportate, catre depozitul de deseuri menajere Glina.

 

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

Societatea ECO-SAL SERV Dobroesti, executa activitatea de măturat a căilor publice după un program prestabilit şi aprobat de autorităţile locale a Com. Dobroesti. Astfel, frecvenţa de salubrizare a căilor publice variază de la frecvenă zilnică, până la cea săptămânală.
Operaţiunea de măturare este precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, atunci când este cazul, cu ajutorul autospecialelor pe care societatea le are în dotare. Măturatul manual şi mecanizat se realizează pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare, în parcuri de recreere ori de agrement.
Întreţinerea curăţeniei străzilor se efectuează zilnic şi cuprinde operaţiunile de colectarea şi îndepărtare a obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile stradale de gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public şi/sau privat.
Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat şi întreţinere se face cu mijloace de transport adecvate.
Operaţiunea de spălare se execută pe partea carosabilă, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor, cu substanţe aprobate de autoritatea administraţiei publice locală.
Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor se realizează cu frecvenţa stabilită de societatea de salubritate împreună cu autoritatea locală a municipiului Mediaş, dar nu mai puţin de o dat pe lună.

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, ECO-SAL SERV asigură realizarea activităţii de îndepărtare manuală şi mecanizată a zăpezii în funcţie de condiţiile specifice din teren.
În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, se acţionează, cu prioritate, pe arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, în spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, pe căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică, pentru ca acestea să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
Odată cu îndepărtarea zăpezii şi/sau a gheţii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.
Transportul zăpezii se efectuează, dacă este cazul, cu autovehicule specializate, în spaţii special amenajate.
Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile şi trotuare.

 

 

 

Colectarea, trasportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări

Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări se colectează în containere standardizate, puse la dispoziţia utilizatorilor de către societatea de salubrizare şi se transportă, în baza unui contract de prestări servicii sau comandă fermă, la Centrul de colectare şi prelucrare a deşeurilor. De asemenea deşeurile din construcţii şi demolări pot fi transportate şi depozitate şi de deţinătorii/generatorii acestora, cu mijloace proprii, la Centrul amintit mai sus.